ECEM  ESCOLA DE MUNTANYA

AVIS LEGAL

T'agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui el millor possible. Per accedir nostres serveis, declares que ets major d'edat i que tens capacitat legal d'obrar d'acord al teu llei nacional. L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació expressa i íntegra d'aquestes totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les condicions particulars fixades per a certes promocions com la Política de privadesa i galetes, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.
1.- Informació Legal. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:
EXPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA, SL                                                                                                                                                                                     

Carrer: Doctor Saura, 13 2º1ª                                                                                                                                                                                                                                                                       

Telèfon: 678609098                                                                                                                                                                                                                                                         

Correu electrònic: ecemconrad@gmail.com                                                                                                                                                                                                                

CIF / NIF: B25808189
Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del Telf: 678609098, e-mail: ecemconrad@gmail.com . L'accés a suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.
2.- Condicions Generals d'Ús.Les següents condicions generals regulen l'ús i accés al portal web, la finalitat és ser porta d'entrada a EXPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA, SL, oferint als usuaris informació, serveis i continguts via web. A través de la pàgina web, l'Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions. Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferts a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors i terceres empreses EXPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no és, en cap cas, responsable de les dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre els mateixos. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau a les condicions particulars que es puguin establir per a l'accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa. En cas d'incompliment total o parcial per l'Usuari de les presents condicions generals d'ús, EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL es reserva el dret de denegar l'accés a sense necessitat de previ avís a l'Usuari.
3.- Obligacions generals de l'Usuari. L'Usuari, a l'acceptar les presents condicions generals d'ús, s'obliga expressament a:                                                                                                                                                  

- No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu normal utilització.                                                                                                                                                 

- Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al seu nom d'usuari, sent responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers                                                      - No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres Usuaris com de terceres empreses alienes a EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I MUNTANYA I CONSULTORIA, SL es reserva el dret de denegar l'accés a sense necessitat de previ avís a l'Usuari.
4.- Propietat Intel·lectual i Industrial. El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre d'altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA i CONSULTORIA, SL és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.                                                                                                                                 

L'Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL. autoritza a l'Usuari per a visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en les seves sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL o dels legítims titulars de les mateixes. L'usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.
5.- Enllaços.  Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'Usuari. EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut. EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars els llocs on es trobin. Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.
6.- Responsabilitat. EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a internett.                                   EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:                                                                     

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL                                                                                                                                       

(Ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altrere                                                                                            (Iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL

(Iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades. EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris ni a tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a EXPERIENCE CENTER ESTUDIS MUNTANYA I CONSULTORIA, SL que comporti o pugui suposar la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tota la política de tractament de dades personals l'trobar a la Política de Privacitat, que forma part integrant d'aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a part: Política de Privadesa.
8.- Legislació.  El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. L'usuari, pel sol fet d'accedir a la pàgina web o obtenir la condició d'usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d'aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix. Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l'existència del mateix, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.AVIS LEGAL
T'agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui el millor possible. Per accedir nostres serveis, declares que ets major d'edat i que tens capacitat legal d'obrar d'acord al teu llei nacional. L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació expressa i íntegra d'aquestes totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les condicions particulars fixades per a certes promocions com la Política de privadesa i galetes, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.